WYMIARKI Bory Dolnośląskie Turystyka Rowerowa Leszek

Ra­dość przeżywa się tyl­ko wte­dy, gdy spra­wia się ją innym.

DSCI1159.JPG

Jesień w pełni trzeba korzystać ze ścieżek leśnych.

 DSCI1147.JPG

 

Na szlaku  Gozdnica Lipna.

DSCI1145.JPGKierunek Polana .DSCI1147.JPG

Odwiedzam stare miejsca i jadę dalejDSCI1148.JPGOczko wodne  Polana Lipna .

DSCI1165.JPGKopalnia gliny Gozdnica.DSCI1166.JPGOdwiedzam Kolegę chwila rozmowy i dalej jadę .

DSCI1168.JPGGozdnica zespół Parafialny kościoła katolickiego.